content.php

ไต่สุ้นอั้น ตำนานโรงตีเหล็กแห่งถนนดีบุก

บ้านเลขที่ 2 แห่งนี้น่าจะเป็นบ้านหลังเดียวบนถนนดีบุก ที่แลดูแตกต่างจากบ้านเรือนร้านรวงหลังอื่นๆ ที่ถูกปรับปรุงให้ดูใหม่ไปตามยุค หากมองจากภายนอกเข้าไป จะเห็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ และเตาไฟขนาดใหญ่ กับภาพของชายคนหนึ่งที่สวมกางเกงสีกรมท่าไม่สวมเสื้อ ขะมักเขม้นทุ่มแรงไปกับค้อนที่ทุบลงบนทั่ง ด้านบนมีป้ายชื่อที่แขวนอยู่หน้าร้านว่า “ไต่สุ้นอั้น” ที่นี่คือโรงตีเหล็กแห่งสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่บนถนนดีบุก ถนนที่เป็นร่องรอยของความรุ่งเรืองในยุคเหมืองแร่แห่งเกาะภูเก็ต และช่างตีเหล็กคนนั้นก็คือ คุณมนูญ หล่อโลหะการ หรือแป๊ะโป้ ช่างตีเหล็ก ผู้สืบทอดโรงตีเหล็กแห่งนี้

อ่านเพิ่มเติม...
content.php

บทสัมภาษณ์ ศุภณัฐ จันทนสุรคน ผู้ชนะการประกวดคลิป Y We Are ท้าเที่ยวภูเก็ต รุ่นนักเรียน นักศึกษา

ประกาศผลแล้ว สำหรับกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ Y We Are ท้าเที่ยวภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ทาง Facebook Fanpage Phuket e-magazine ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรุ่นประชาชนทั่วไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับรางวัล Popular Vote ด้วย คือผลงาน “ภูเก็ต ความฝันที่เป็นจริงได้” โดย คุณภรภัทร โล่ห์แก้ว ในรุ่นประชาชนทั่วไป และ ผลงานคลิปวิดีโอที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับรางวัล Popular Vote ในรุ่นนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ “บ้าน” เป็นผลงานของคุณศุภณัฐ จันทนสุรคน หรือ เทรน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุทันทา

อ่านเพิ่มเติม...
content.php

แผนที่ จังหวัด ภูเก็ต

แผนที่ จังหวัด ภูเก็ต

สำหรับนักท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม...
content.php

บทสัมภาษณ์ ภรภัทร โล่ห์แก้ว ผู้ชนะการประกวดคลิป Y We Are ท้าเที่ยวภูเก็ต รุ่นประชาชนทั่วไป

ประกาศผลแล้ว สำหรับกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ Y We Are ท้าเที่ยวภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ทาง Facebook Fanpage Phuket e-magazine ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรุ่นประชาชนทั่วไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับรางวัล Popular Vote ด้วย คือผลงาน “ภูเก็ต ความฝันที่เป็นจริงได้” โดย คุณภรภัทร โล่ห์แก้ว ในรุ่นประชาชนทั่วไป และ ผลงานคลิปวิดีโอที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับรางวัล Popular Vote ในรุ่นนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ “บ้าน” เป็นผลงานของคุณศุภณัฐ จันทนสุรคน หรือ เทรน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุทันทา

อ่านเพิ่มเติม...