content.php

เกาะนาคาใหญ่ ไข่มุกแห่งอันดามัน

เกาะนาคาใหญ่ คืออีกหนึ่งจุดหมายของนักท่องเที่ยว สถานที่ที่มีคำตอบมากมายรออยู่ให้ทุกคนได้เดินทางไปค้นหาธรรมชาติอันบริสุทธิ์

อ่านเพิ่มเติม...
content.php

สานต่อที่พ่อทำ น้อมนำที่พ่อสอน

หนึ่งปีแห่งความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทยผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว การสูญเสียพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งประดุจพ่อของแผ่นดิน ยังทำให้หลายๆ คนมีน้ำตาและไม่อยากยอมรับว่าเป็นความจริง แต่หากได้มองย้อนกลับไปตลอด 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชย์ เราจะเห็นว่าพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้ ทรงริเริ่มโครงการต่างๆ นับพันโครงการ ล้วนเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่พสกนิกรของพระองค์ ทรงเป็นแบบอย่างในสิ่งที่ดีหลายๆ ประการ หากเราได้ศึกษาถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระองค์อย่างถ่องแท้แล้ว เราจะได้บทเรียนที่ดีอันเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต จึงน่าจะเป็นการดี หากเราจะถือโอกาสนี้เปลี่ยนความเศร้าโศกอาดูรให้เป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ สานต่อแนวทางที่พระองค์ได้สร้างไว้ น้อมนำพระราชดำรัสมาใช้ในการดำเนินชีวิต เฉกเช่นชายคนนี้ คุณชลอ การะเกต ชาวตำบลป่าคลอก ประธานกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์บ้านป่าคลอก สมาชิกสภาเกษตรจังหวัดภูเก็ต ผู้ซึ่งเปลี่ยนแนวคิดพลิกชีวิตโดยยึดหลัก “ตามรอยพ่อ” นำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำเนินชีวิต ประกอบอาชีพ แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม...
content.php

วิชา ๙ หน้า

ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

อ่านเพิ่มเติม...
content.php

พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์

อาคารสีเหลืองตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่หัวมุมถนนพังงา ที่หลายคนรู้จักดี เพราะเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งในย่านเมืองเก่าภูเก็ต และใครๆ มักจะมาแวะถ่ายรูปเก็บภาพความสวยงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ อาคารทั้งสองมีอดีตอันยาวนานก่อนที่จะมาเป็น “พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์” ในปัจจุบัน อายุของอาคารกว่าร้อยปี เต็มไปด้วยเรื่องราวที่บอกเล่าประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต 

อ่านเพิ่มเติม...