Tag Archives: Wellness

Phuket Wellness Destination – Chivitr Wellness Retreat

การผสมผสานและปรับสมดุล มีการใช้ภูมิปัญญา และวิถีการกลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อบำบัดดูแลทั้งกายและใจ ...

Phuket Wellness Destination – Thanyapura Lifestyle Clinic

การดูแลสุขภาพในยุคสมัยใหม่นั้น มุ่งเน้นการผสมผสานและปรับสมดุล มีการใช้ภูมิปัญญา และวิถีการกลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อบำบัดดูแลทั้งกายและใจ...

Phuket Wellness Destination – Amatara Welleisure Resort

การใช้ภูมิปัญญา และวิถีการกลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อบำบัดดูแลทั้งกายและใจ พาตัวเองมาพักกายและสำรวจใจ ได้ใช้เวลาปรนนิบัติตัวเอง ปรับสมดุลชีวิตใหม่ เติมสิ่งดีๆ ให้ร่างกาย เพื่อให้พร้อมกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ...

Phuket Wellness Destination – Laguna Wellness by BDMS Phuket

การดูแลสุขภาพในยุคสมัยใหม่นั้น มุ่งเน้นการผสมผสานและปรับสมดุล มีการใช้ภูมิปัญญา และวิถีการกลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อบำบัดดูแลทั้งกายและใจ...