งานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 18

งานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 18-6

เช่นเคยเหมือนทุกปี ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เป็นเวลาของการจัดงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ที่จัดกันมาอย่างยาวนานเป็นปีที่ 18 แล้ว นับเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งของเทศบาลนครภูเก็ตที่จัดขึ้นในย่านเมืองเก่าภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต เผยแพร่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตให้คนรุ่นใหม่รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในตัวเมืองภูเก็ตอีกด้วย

ในปีนี้มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2560 และเนื่องจากยังอยู่ในช่วงเวลาของการถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เทศบาลนครภูเก็ตจึงกำหนดแนวคิดหลักในการจัดงานปีนี้ เพื่อถวายอาลัยและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยและชาวภูเก็ต กิจกรรมหลักๆ ภายในงานยังคงไว้เช่นเดิม แต่จะมีการงดกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ ที่เคยมี เช่น การแสดงมหรสพต่างๆ บนเวที เปลี่ยนเป็นการแสดงดนตรีเพื่อเทิดพระเกียรติ รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

การแสดงดนตรี “คีตราชัน เพลงพ่อในใจเรา”

พื้นที่การจัดงานครอบคลุมย่านเมืองเก่าภูเก็ต ตั้งแต่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ในจุดนี้จะเป็นที่ตั้งของเวทีหลักที่เน้นการแสดงทางวัฒนธรรม มีการอัญเชิญรูปปั้นองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมมาประดิษฐานให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะ ปีนี้งดการจัดพิธีไหว้เทวดาแต่มีการสาธิตการจัดโต๊ะไหว้เทวดาตามประเพณีชาวภูเก็ต จุดต่อมาคือ ถนนถลาง ซอยรมณีย์ ซึ่งจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า ร้านรวงบ้านเรือนบางหลังจะเปิดให้เข้าชม มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดเส้นทาง จุดที่ไม่ควรพลาดคือเวทีการแสดงหุ่นสายเสมาภูเก็ต ซึ่งเรียกความสนใจจากเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี ถนนกระบี่ ต่อเนื่องจากถนนถลาง มีไฮไลท์อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ซึ่งจะมีทั้งการแสดงดนตรี “คีตราชัน เพลงพ่อในใจเรา” และการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถนนพังงา บริเวณหน้าร้านแสงฟ้ามีการแสดงดนตรีแจ๊ซในบรรยากาศสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และตลอดเส้นทางถนนพังงามีการจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะที่พิพิธภัณฑ์บาบ๋าเมืองภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ก็เปิดให้เข้าชมด้วย

เวทีการแสดงหุ่นสายเสมาภูเก็ต

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในแต่ละวันนั้น ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์จะมีพิธีเปิดงานตั้งแต่ 17.00 น.เป็นต้นไป โดยเริ่มจากขบวนแห่เทิดพระเกียรติฯ และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภูเก็ต ซึ่งเป็นสีสันหนึ่งของงานนี้ในทุกๆ ปีที่ผ่านมา เวลา 19.00 น. จะมีการเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายโชคชัย เดชอมรธัญ และนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา การจัดงานทั้ง 3 วันนอกจากจะมีการแสดงวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภูเก็ตในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเราจะได้ทั้งชิมอาหารพื้นเมืองภูเก็ตนานาชนิด ได้ชมการแต่งกายชุดพื้นเมืองภูเก็ตที่สวยงาม ได้เห็นการละเล่นพื้นเมือง ได้ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณี และภาษาภูเก็ตแล้ว ปีนี้ยังมีกิจกรรม “ยลเสน่ห์…เมืองเก่าภูเก็ต” เดินชมเมืองเก่าภูเก็ตกับ รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร และอาจารย์จารุณี พิมลเสถียร ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมืองและการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเก่าแก่ รวมทั้งบนเวทีการแสดงต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วงาน จะมีทั้งการแสดงเครื่องดนตรีจีนกู่เจิง การแสดงของวงดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต วงดนตรีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต และวงดนตรีอื่นๆ ในจังหวัดภูเก็ต

ขบวนแห่
ขบวนแห่
ขบวนแห่

ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต มีส่วนร่วมในการจัดงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ตอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้ ททท.สำนักงานภูเก็ต ได้สนับสนุนกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานมากมาย เช่น

-การแสดงดนตรี “คีตราชัน” ขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ ณ เวทีโรงแรมเดอะเมมโมรี่ แอท ออน ออน ในช่วงเวลา 18.30 – 21.30 น.

-การแสดงแสงสีตระการตา “3D Mapping” และการแสดงดนตรีจากศิลปินนักร้องชื่อดัง รัดเกล้า อามระดิษ รวมทั้งศิลปินอื่นๆ อีกมากมาย ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ณ เวทีพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ถนนกระบี่ ระหว่างเวลา 18.30 น. – 22.30 น.

-ชมนิทรรศการ In Remembrance HM King Bhumibol Adulyadej ณ โรงแรมเดอะเมมโมรี่ แอท ออน ออน พิธีเปิดนิทรรศการวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 19.00 น. และร่วมเสวนา The Memory Talk ครั้งที่ 5 “บุคคลในรัชกาลที่ 9” เวลา 19.30 น.

-การจัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน ในหัวข้อ วิถีการแต่งกายบาบ๋า อันดามัน โดยคุณจรูญรัตน์ ชินประชา หรือป้าแดงแห่งบ้านชินประชา ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เวลา 19.00 – 19.45 น., หัวข้อ เสน่ห์เมืองเก่า พับกิ้มสุขใจ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ โรงแรมเดอะเมมโมรี่ แอท ออน ออน

นอกจากนี้ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ แนะนำว่าไม่ควรพลาดกิจกรรมทัวร์ “ตามรอยพระบาท ยาตราที่ภูเก็ต” ซึ่งจะพาคุณไปตามรอยพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ครั้งเสด็จเยือนจังหวัดภูเก็ตในอดีต กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.00 น. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองทัวร์ได้ที่ ททท.สำนักงานภูเก็ต โทร. 076 212 213, 076 211 036

2 – 4 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ หากคุณยังไม่มีแผนจะไปเที่ยวที่ไหน ลองหาเวลามาเดินเล่นชมสีสันวิถีชีวิตชาวภูเก็ตในงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 18 รับรองว่าคุณจะได้ประสบการณ์ดีๆ กลับบ้านไปแน่นอน

กิจกรรมวันที่ 3 และ 4 กุมภาพันธ์ 2560

 

กิจกรรมทัวร์ “ตามรอยพระบาท ยาตราที่ภูเก็ต” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

 

แผนที่เส้นทางกิจกรรมในงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.