Tag Archives: Festival

Phuket Surf Fest 2019

กิจกรรม PHUKET SURF FEST 2019วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 22.00...

งานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 18

เช่นเคยเหมือนทุกปี ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เป็นเวลาของการจัดงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ที่จัดกันมาอย่างยาวนานเป็นปีที่ 18 แล้ว นับเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งของเทศบาลนครภูเก็ตที่จัดขึ้นในย่านเมืองเก่าภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต เผยแพร่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตให้คนรุ่นใหม่รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในตัวเมืองภูเก็ตอีกด้วย...