Tag Archives: ท่องเที่ยวภูเก็ต

Phuket Wellness Destination – Thanyapura Lifestyle Clinic

การดูแลสุขภาพในยุคสมัยใหม่นั้น มุ่งเน้นการผสมผสานและปรับสมดุล มีการใช้ภูมิปัญญา และวิถีการกลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อบำบัดดูแลทั้งกายและใจ...

Phuket Wellness Destination – Amatara Welleisure Resort

การใช้ภูมิปัญญา และวิถีการกลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อบำบัดดูแลทั้งกายและใจ พาตัวเองมาพักกายและสำรวจใจ ได้ใช้เวลาปรนนิบัติตัวเอง ปรับสมดุลชีวิตใหม่ เติมสิ่งดีๆ ให้ร่างกาย เพื่อให้พร้อมกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ...

Phuket Wellness Destination – Laguna Wellness by BDMS Phuket

การดูแลสุขภาพในยุคสมัยใหม่นั้น มุ่งเน้นการผสมผสานและปรับสมดุล มีการใช้ภูมิปัญญา และวิถีการกลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อบำบัดดูแลทั้งกายและใจ...

โอบรับความยั่งยืน : ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภูเก็ต

ภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มต้นจุดประกาย สร้างความตระหนัก และลงมือทำ มุ่งหวังจะปลุกให้เราทุกคนตื่นรู้ และหันมาใส่ใจกับการรักษาโลกของเราให้น่าอยู่ไปนานๆ โดยเฉพาะภูเก็ตที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยว อะไรที่จะทำให้เมืองท่องเที่ยวแห่งนี้พัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นโจทย์ที่เราต้องหาคำตอบร่วมกัน  ...