Category Archives: รอบเกาะภูเก็ต

ภูเก็ตคาเคา รสชาติหวานปนขมแห่งสายพันธุ์ภูเก็ต

หากเอ่ยถึงคำว่า คาเคา หลายๆ คน......

Phuket Wellness Destination – Chivitr Wellness Retreat

การผสมผสานและปรับสมดุล มีการใช้ภูมิปัญญา และวิถีการกลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อบำบัดดูแลทั้งกายและใจ ...

Phuket Wellness Destination – Thanyapura Lifestyle Clinic

การดูแลสุขภาพในยุคสมัยใหม่นั้น มุ่งเน้นการผสมผสานและปรับสมดุล มีการใช้ภูมิปัญญา และวิถีการกลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อบำบัดดูแลทั้งกายและใจ...