content.php

Upcycling The Oceans, Thailand@Phuket

วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ มลูนิธิอีโคอัลฟ์ (Ecoalf) ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เป็นการขยายพื้นที่จากปีที่แล้วที่จัดขึ้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เพื่อรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะทางทะเล นำไปสู่การจัดการขยะทางทะเลที่เหมาะสม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยว กิจกรรมในวันนั้นเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า มีการปล่อยตัวนักดำน้ำออกไปเก็บขยะในทะเล โดยทีมนักดำน้ำจิตอาสา ซึ่งมี ปู-ไปรยา สวนดอกไม้ ลุนด์เบิร์ก และอเล็กซ์ เรนเดล นักแสดงชื่อดัง ร่วมในทีมด้วย ส่วนช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมที่เป็นสีสันของงาน ซึ่งจัดขึ้นบริเวณลานโลมา

อ่านเพิ่มเติม...