Tag Archives: เมืองภูเก็ต

อิ่มมื้อเช้า แบบชาวภูเก็ต

นอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ภูเก็ตยังมีความหลากหลายของอาหารการกิน ชนิดที่สามารถสรรหาของกินได้ทั้งวันไม่ซ้ำเมนู เพราะภูเก็ตเป็นเมืองที่มีผู้คนเชื้อชาติต่างๆ อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ตั้งแต่อดีต หลักๆ ก็มีทั้งชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน เกิดเป็นวัฒนธรรมการกินที่หลากหลาย ยกตัวอย่างง่ายๆ แค่อาหารเช้ามื้อเดียว ที่ภูเก็ตก็มีอาหารเช้าให้เลือกรับประทานหลายแนว หลายรสชาติ...

งานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 18

เช่นเคยเหมือนทุกปี ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เป็นเวลาของการจัดงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ที่จัดกันมาอย่างยาวนานเป็นปีที่ 18 แล้ว นับเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งของเทศบาลนครภูเก็ตที่จัดขึ้นในย่านเมืองเก่าภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต เผยแพร่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตให้คนรุ่นใหม่รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในตัวเมืองภูเก็ตอีกด้วย...