Tag Archives: พิพิธภัณฑ์

มิวเซียมภูเก็ต : ภูเก็ตนครา

ถ้าคุณเป็นแฟนพั...

Phuket Glass Plates Museum

ภาพถ่ายคือหลักฐ...