Sugar Marina Resort-FASHION-Kata Beach

Sugar Marina Resort-FASHION-Kata Beach แบรนด์แฟชั่นชั้นนำต่างๆ ที่ทั่วโลกยอมรับ ได้ถูกนำรูปแบบ มาประยุกต์ในการนำเสนอมิติของการพักผ่อน การผสมงาน “FASHION” กับ “LIVING” อย่างลงตัวจนกลายเป็น “STYLE” นั้น ทำให้การพักผ่อนกลายเป็นรูปแบบเฉพาะตัวและมีสีสันจากทางเข้าโรงแรมได้จำลองถนนแห่ง แฟชั่น มาเพื่อสร้างบรรยากาศในเกิดความรื่นรมย์ และเมื่อเข้าไปในห้องพัก ห้องพัก ห้องแต่ละห้องก็จะมี คาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกัน ทั้งหมด 10 แบบ แต่ละแบบก็จะเป็นเรื่องราวของแฟชั่นที่ไม่ซ้ำกันเลย