content-post.php

Sugar Marina Resort-ART-Karon Beach

Posted on

ความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างงานศิลปะให้อยู่ควบคู่กับการพักผ่อน สะท้อนความคิดและมุมมองที่น่าค้นหา จะทำให้การพักผ่อนนั้นได้พบประสบการณ์ใหม่ๆ และเกิดแรงบันดาลใจ ในการค้นหาคำตอบ งานศิลปะ ทุกผลงานที่โชว์ในโรงแรมนั้นได้ถูกสร้างสรรค์จากทีมงานของเราเอง นอกจาก ความมีไมตรีจิตที่สัมผัสได้จากพนักงานของเราแล้ว พวกเขายังแสดงความสามารถทางด้านศิลปะ ไม่ว่าจะเป็น ภาพแสดงงานแกลอรี่ของรูปพนักงาน งานประติมากรรมดินสอ งานประติมากรรมเก้าอี้ รวมถึงในห้องพักและห้องอาหาร

  • Sugar Marina Resort-ART-Karon Beach

  • ส่วนลด 20% จากราคาห้องพัก จองโดยตรงผ่านเว็บไซต์ www.sugarmarina-art.com โปรโมชั่นโค้ด: SPC20
  • 26/07/2017 - 31/10/2017
  • ดาวโหลด
  • 542/1 กะตะ กะรน ภูเก็ต
  • 076-396611-5
  • reservation@sugarmarina-art.com
  • www.sugarmarina-art.com
  • Sugar Marina Resort, Phuket