ไหว้พระ 9 อ๊าม เป่งอ๊าน เป่งอ๊าน

ไหว้พระ 9 อ๊าม เป่งอ๊าน เป่งอ๊าน-1

อย่าเพิ่งงงกันจ้า อะไรกันน้า “อ๊าม” อะไรกันหนอ “เป่งอ๊าน เป่งอ๊าน” คนภูเก็ตน่ะ เขาเรียกศาลเจ้าว่า อ๊าม และคำว่า เป่งอ๊าน ก็เป็นคำอวยพรที่แปลว่า ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข ในเทศกาลถือศีลกินผัก นอกจากตั้งใจถือศีล และงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์เพื่อลดการเบียดเบียนแล้ว อย่าลืมชวนกันไปทำกิจกรรมเสริมสิริมงคลให้ตัวเองและครอบครัว ด้วยการไหว้พระ 9 อ๊าม หรือไหว้เทพเจ้าจีนตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ตให้ได้ 9 ศาลเจ้าเป็นเลขมงคล แต่ละอ๊ามมีองค์เทพเจ้าจีนประดิษฐานอยู่ แต่ละองค์ช่วยเสริมสิริมงคลในด้านต่างๆ เตรียมธูป เทียนแดง กระดาษทอง ผลไม้มงคล เช่น ส้ม กล้วย สับปะรด แล้วตระเวนไปไหว้พระ 9 อ๊าม เสริมกำลังใจให้เป่งอ๊านเป่งอ๊านกันเลย

เตี่ยนหู้หง่วนโส่ย อ๊ามในทู

เตี่ยนหู้หง่วนโส่ย อ๊ามในทู

หรือ เหล่าเอี๋ย เป็นเทพเจ้าแห่งการ แสดงและดนตรี ตามประวัติท่านเคยเป็นนักดนตรีมาก่อน จึงเป็นที่เคารพบูชาของเหล่าศิลปินด้านการแสดงและนักดนตรี ท่านเป็นองค์ประธานในพิธีถือศีลกินผัก ด้วยประวัติความเป็นมาในอดีตเคยมีคณะงิ้วชาวจีนที่มาตระเวนแสดงที่บ้านกะทู้เกิดล้มเจ็บทั้งคณะ ชาวคณะงิ้วจึงตั้งใจอธิษฐานขอถือศีลกินผักเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ เมื่อหายจากโรคภัยไข้เจ็บจึงถือปฏิบัติสืบต่อเป็นประเพณีเรื่อยมา โดยยกให้องค์เหล่าเอี๋ยซึ่งเป็นเทพเจ้าที่คณะงิ้วนับถือเป็นองค์ประธานในพิธีนี้ การได้ไปไหว้องค์เหล่าเอี๋ยที่อ๊ามกะทู้จึงเปรียบเสมือนกับได้มาสู่จุดเริ่มต้นของประเพณีแห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอพรให้ท่านคุ้มครองให้เป็นที่รักของคนทั่วไป


อาม่าปุดจ้

อาม่าปุดจ้อ และอาม่าจูแซเหนี่ยวเหนียว อ๊ามปุดจ้อ และเหล่าเทพเจ้า อ๊ามจุ๊ยตุ่ย

ชาวภูเก็ตเรียกขานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมว่า อาม่าปุดจ้อ ท่านเป็นที่เคารพนับถือและมีความผูกพันกับวิถีชีวิตชาวภูเก็ต ตั้งแต่เกิด แต่งงาน เจ็บป่วย ก็นิยมมากราบไหว้ ขอพร เสี่ยงเซียมซี ขอยา ถามปัญหาหาทางออก ด้วยความศรัทธา นอกจากนี้คู่สามีภรรยายังนิยมมาขอลูกกับอาม่าปุดจ้อ และอาม่าจูแซเหนี่ยวเหนียว เทพที่คุ้มครองหญิงตั้งครรภ์และเด็ก ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่อ๊ามนี้ด้วย สำหรับคนที่หวังผลด้านสุขภาพ หรืออยากขอลูก ลองนำดอกบัวขาวมาอธิษฐานขอจากท่านอาจสมหวัง นอกจากไหว้พระที่อ๊ามปุดจ้อแล้ว ข้างๆ ไม่ไกลจากกันมีอ๊ามจุ๊ยตุ่ยซึ่งเป็นศาลเจ้าใหญ่ของจังหวัดภูเก็ต เป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าจีนหลายองค์ เป็นอีกศาลเจ้าที่ไม่ควรพลาดแวะมากราบไหว้ขอพร


ส่ามต่องอ๋อง

ส่ามต่องอ๋อง อ๊ามบางเหนียว

อ๊ามบางเหนียวหรือมูลนิธิเทพราศี เป็นอีกหนึ่งอ๊ามเก่าแก่ของภูเก็ต ที่ประกอบพิธีถือศีลกินผักมาอย่างยาวนาน อ๊ามนี้เป็นที่ประดิษฐานองค์เทพเจ้าที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ตเคารพนับถือมากมาย รวมทั้งองค์เทพเจ้าส่ามต่องอ๋อง หรือ 3 ขุนนางผู้ซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อแผ่นดิน เป็นผู้นำที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง สำหรับใครที่ต้องทำงานปกครองคน มาไหว้ขอพรด้านการงานให้ประสบความสำเร็จและก้าวหน้าช่วยเสริมกำลังใจได้


จ๊อสู่ก๊อง

จ๊อสู่ก๊อง อ๊ามหล่อโรง

จ๊อสู่ก๊องเป็นนักบวช สังเกตได้จากอาภรณ์ที่ท่านสวมใส่ ท่านถือศีลบำเพ็ญภาวนาจนบรรลุธรรม อีกทั้งช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยาก จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา ด้วยความเมตตาและบุญบารมีของท่าน ผู้ที่กราบไหว้จึงเกิดขวัญกำลังใจว่าท่านจะช่วยปัดเป่าทุกข์ภัยอันตรายต่างๆ ให้แคล้วคลาดผ่านพ้นไปได้ ที่อ๊ามหล่อโรง หรืออ๊ามซุ่ยบุ่นต๋อง ผู้ก่อตั้งอ๊ามมีความเลื่อมใสศรัทธาในองค์จ๊อสู่ก๊องมาก จึงสร้างอ๊ามแห่งนี้ขึ้นและอัญเชิญท่านเป็นองค์ประธานอ๊ามจนถึงปัจจุบัน


อ๋องซุ้นไต่ส่าย Cr.รูปจากเพจ กิมซิ้น

อ๋องซุ้นไต่ส่าย อ๊ามแสงธรรม

เป็นเทพเจ้าที่เก่งทั้งบุ๋นและบู๊ เมื่อยังเป็นเด็กหนุ่มได้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อสู้กับปีศาจจนถึงแก่ชีวิต จึงได้เป็นเทวดาบนสวรรค์ เก่งในการรบและห้าวหาญ เหมาะที่จะขอพรให้ท่านคุ้มครองในการทำงาน ฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ท่านประดิษฐานที่อ๊ามแสงธรรม ถนนพังงา อ๊ามเก่าแก่ที่มีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม นอกจากไปไหว้พระแล้ว ยังได้ชมความงดงามของงานศิลป์อายุร่วม 100 ปีอีกด้วย


ม้าจ๊อโป๋

ม้าจ๊อโป๋ อ๊ามแม่ย่านาง

ท่านเป็นสตรีที่เฉลียวฉลาด รู้การณ์ล่วงหน้า และแม่นยำเรื่องทำนายดินฟ้าอากาศ ชาวประมงจึงนับถือท่านในการเดินเรือ และท่านยังช่วยเหลือผู้คนให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยทางทะเล ชาวภูเก็ตเป็นลูกทะเลจึงนิยมกราบไหว้ท่านด้วยความเคารพ หวังให้ท่านคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย อีกทั้งปัดเป่าภัยอันตรายที่อาจเกิดในการณ์ข้างหน้า อ๊ามแม่ย่านางภูเก็ตเป็นอ๊ามที่สงบ เหมาะแก่การมาไหว้พระขอพรและตั้งใจทำสมาธิให้เกิดความสงบแก่จิตใจ


หลิมฮู้ไท่ซือ

หลิมฮู้ไท่ซือ อ๊ามสามกอง

หรือ หลิมไท่ซือ มีความโดดในด้านสติปัญญา รอบรู้วิทยาการรอบด้าน ท่านรับราชการมีบรรดาศักดิ์เป็นถึงที่ปรึกษาของฮ่องเต้ หรือ ไท่ซือ ด้วยความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมจึงเป็นที่เคารพบูชา รูปลักษณ์ของท่านดูสง่าและน่าเกรงขามแบบผู้มีภูมิความรู้ หากหวังผลด้านสติปัญญา การเรียน การสอบ ไม่ควรพลาดที่จะไปเคารพสักการะท่าน


กวนเต้กุ๊น

กวนเต้กุ๊น อ๊ามสะปำ

หรือเทพเจ้ากวนอู ขึ้นชื่อเรื่องความซื่อสัตย์ ท่านเป็นทหารที่เก่งทั้งบู๊และบุ๋น ชำนาญการยุทธ ห้าวหาญ ยึดถือความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง จึงเป็นที่เคารพนับถือทั้งในกลุ่มนักธุรกิจและนักบริหาร หลายคนตั้งรูปเคารพท่านเป็นเทพประจำบ้านหรือธุรกิจร้านค้า หากมาภูเก็ตแนะนำให้ไปกราบไหว้ท่านที่อ๊ามสะปำสักครั้ง เพราะเป็นอ๊ามเก่าแก่ที่สร้างจากการร่วมแรงร่วมใจของชุมชน บารมีของท่านจะช่วยส่งเสริมด้านการงานและการทำธุรกิจ


โป่เซ้งไต่เต่

โป่เซ้งไต่เต่ อ๊ามท่าเรือ

ฉายาของท่านคือ หมอเทวดา เกิดในครอบครัวที่เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ เรียนรู้วิชาการแพทย์ตั้งแต่เด็ก ทั้งยังมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีสมาธิและใช้พรสวรรค์ของตนเองในการรักษาโรค ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยตกทุกข์ได้ยาก จนได้เป็นหมอหลวงในราชสำนัก หากต้องการขอพรด้านสุขภาพให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ แนะนำให้มาสักการะท่านที่อ๊ามท่าเรือ สร้างกำลังใจให้พร้อมสู้กับความเจ็บป่วยต่างๆ


ข้อมูลอ้างอิง
– Facebook Page กิมซิ้นและประวัติ
-คู่มือ เที่ยวภูเก็ตไหว้องค์เทพ อธิษฐานขอพร เสริมสิริมงคลกับชีวิต โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.