ภูเก็ตรวมใจ สู้ภัยโควิด-19

2 เดือนแล้วที่ไวรัสโควิด-19 สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงไปทั่วโลก หลายๆ ประเทศกำลังระส่ำระสายกับการระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นทุกวัน ประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตของเราก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โควิด-19 ทำให้ฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะเริ่มต้นอย่างสวยงามของจังหวัดภูเก็ตในปีนี้ ต้องหยุดชะงักลงตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ด้วยความจำเป็นที่จะต้องควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทางจังหวัดภูเก็ตจึงต้องมีมาตรการรับมือต่างๆ อย่างเข้มข้น เช่น การประกาศปิดห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ประกาศปิดชายหาด และในที่สุดก็ได้มีการประกาศปิดช่องทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ต ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเด็ดขาด แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ตในช่วงเวลานี้ของทุกปีที่เคยคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวนานาชาติกลับเงียบเหงาลงทันตา แต่ในวิกฤติอันแสนยากเย็นครั้งนี้ เรากลับมองเห็นถึงพลังของภูเก็ต พลังของทุกภาคส่วนที่ร่วมมือประสานใจเพื่อสู้ภัยโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

ทันทีที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว รวมทั้งประกาศจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผ่านทางสื่อต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ได้มีการประสานงานไปยังโรงแรมในพื้นที่เพื่อขอทราบจำนวนนักท่องเที่ยวรวมทั้งสัญชาติ ประสานแจ้งให้โรงแรมแจ้งนักท่องเที่ยวเพื่อตรวจสอบเที่ยวบินในการเดินทางกลับ โดยเผยแพร่ข้อมูลสถานทูตเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ติดต่อประสานงานในการเดินทางกลับประเทศ ตามมาตรการของทางจังหวัด

ผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งรวมของคนจำนวนมาก ก็มีความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นอันดับแรก ต่างปรับตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โรงแรมรีสอร์ทต่างๆ มีกิจกรรม Big Cleaning Day พ่นฆ่าเชื้อภายในสถานที่ของตนเอง สถานที่ท่องเที่ยว มีบริการแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับผู้ใช้บริการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการใส่หน้ากากอนามัย จัดระบบการบริการให้มี Social Distancing รวมทั้งเพิ่มมาตรการรักษาความสะอาดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

ร้านอาหาร ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก แต่ถึงกระนั้นเราก็ยังได้เห็นภาพความมีน้ำใจของผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต หลายๆ ร้านตัดสินใจปิดร้านก่อนที่จะมีประกาศจากทางจังหวัด เพื่อช่วยลดการระบาดของโรค โดยหันมาขายเมนูอาหารจานเดียว หรือกับข้าวราคาประหยัด บางร้านทำข้าวกล่องแจกฟรี เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 เช่น คนตกงาน คนขาดรายได้ ทุกร้านปรับตัว งดขายอาหารรับประทานที่ร้านแต่ให้ซื้อกลับบ้าน และขายแบบเดลิเวอรี่ เพื่อให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดอย่างเข้มงวด

พลังที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่ง คือภาคธุรกิจเอกชนของจังหวัดภูเก็ต ที่มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง 9 องค์กรเอกชน ได้แก่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้, สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต, สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง, สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหาดกะตะ-กะรน, บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต, หอการค้าจังหวัดภูเก็ต และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประสานกำลังกันตั้งรับและสนับสนุนการทำงานของภาครัฐทุกรูปแบบ เช่น สนับสนุนล่ามภาษาจีนให้กับโรงพยาบาลในการคัดกรองผู้ป่วยตั้งแต่ช่วงเริ่มมีการระบาด สนับสนุนงบประมาณ อาหาร สิ่งของจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีจำนวนมากขึ้น องค์กรเอกชน และสมาคมต่างๆ ยังมีส่วนร่วมในการระดมเงินบริจาค ระดมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ร่วมกับภาคประชาชน เพื่อให้การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของจังหวัดภูเก็ตสำเร็จได้ภายในเวลาไม่กี่วัน

ขอบคุณรูปภาพจาก บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตอีกหลายท่าน เช่น เจ้าของโรงแรมแกรนด์ สุพิชฌาย์ ซิตี้ ที่เสียสละโรงแรมของตนเองให้เป็นศูนย์คัดกรองผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคโควิด-19 เพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล รวมทั้งเจ้าของโรงแรมมโนราห์ ที่อนุญาตให้แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ตเข้าพักฟรี เพื่อจะได้ไม่ต้องเดินทางกลับบ้านให้มีความเสี่ยงต่อครอบครัว เป็นการสนับสนุนการทำงานของแพทย์และพยาบาลอีกทางหนึ่ง ยังมีเจ้าของธุรกิจอีกหลายต่อหลายท่าน และภาคประชาชนที่สละกำลังกาย กำลังทรัพย์ ช่วยเหลือกันตามศักยภาพของตนเอง เราได้เห็นภาพจิตอาสาช่วยกันประดิษฐ์ Face Shield เป็นอุปกรณ์ป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เห็นการช่วยเหลือกันระดมทุนจัดซื้อหน้ากากอนามัยและชุดป้องกันให้แพทย์และพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงในการทำงาน ได้เห็นกลุ่มสมาชิกกาชาดจังหวัด กลุ่มแม่บ้านต่างๆ ที่ช่วยกันเย็บหน้ากากผ้าไปแจกจ่ายให้คนที่ยังไม่มีหน้ากากอนามัยใช้ ได้เห็นการทำงานของสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในการกระจายข่าวสารที่เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ได้เห็นสิ่งของ อาหาร และเงินบริจาคที่หลั่งไหลไปยังโรงพยาบาลทันทีที่มีการร้องขอแรงสนับสนุน เป็นสายธารแห่งน้ำใจที่หลั่งไหลไปทั่วจังหวัดภูเก็ตท่ามกลางวิกฤติอันยากลำบากเช่นนี้

โรงแรมแกรนด์ สุพิชฌาย์ ซิตี้
ขอบคุณภาพ ร.พ.สนามจาก Yui Sirikun Ammaramorn
ขอบคุณภาพ ร.พ.สนามจาก Yui Sirikun Ammaramorn

ที่สำคัญอย่างยิ่ง เราได้เห็นพลังแห่งความร่วมมือของคนภูเก็ต ในการช่วยกัน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อภูเก็ต” สร้างระยะห่างทางสังคม เพื่อลดการระบาดของโรค บริษัทต่างๆ พยายามปรับตัวโดยให้พนักงาน Work from home ชาวภูเก็ตส่วนใหญ่พร้อมใจกันอยู่บ้าน งดกิจกรรมนอกบ้านทุกรูปแบบ ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น ตามที่รัฐบาลขอความร่วมมือ เพื่อลดภาระงานของแพทย์พยาบาล ซึ่งเป็นผู้เสียสละทำงานอย่างหนักในสถานการณ์เช่นนี้ และเป็นกลุ่มบุคคลที่เราต้องแสดงความชื่นชมและขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอบคุณรูปภาพจาก ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Phuket e-magazine และชาวภูเก็ต ขอขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน รวมทั้งผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายเดือน เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้ปลอดภัยกลับบ้าน และขอส่งกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกๆ หน่วยงาน ส่งกำลังใจแก่ชาวภูเก็ตทุกคน ขอให้เราร่วมมือกันอย่างแข็งขัน และอดทนเพื่อรอวันที่วิกฤตินี้ผ่านพ้นไป ไข่มุกอันดามันของเราจะกลับมาสดใสและสวยงามเช่นเดิม

ขอบคุณรูปภาพจาก ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.