ภูเก็ตชัวร์ ภูเก็ตแท้ ภูเก็ตแบรนด์

phuket brand-1

จะเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าอะไร แน่นอนว่า แบรนด์มีผลกับการตัดสินใจ ทำให้เรามั่นใจว่าเราจะได้สินค้าและบริการตามที่เราต้องการ การมาเที่ยวภูเก็ตก็เช่นกัน เชื่อว่านักท่องเที่ยวหลายๆ คนวางแผนมาเที่ยวภูเก็ตก็คาดหวังว่าอยากจะกิน ช้อป ชิลล์ อย่างปลอดภัย มีมาตรฐาน และที่สำคัญต้องเข้าถึงและสัมผัสได้ถึงความเป็นภูเก็ตอย่างแท้จริง ทั้งธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ถ้ามีแบรนด์ที่รับประกันสิ่งเหล่านี้ให้เราได้ การเที่ยวภูเก็ตก็จะยิ่งสนุก มั่นใจได้ สะดวกสบายขึ้น นี่เป็นที่มาของการสร้าง “ภูเก็ตแบรนด์” ขึ้นมาเพื่อรับรองมาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภูเก็ต ว่าถ้าคุณเห็นตราสัญลักษณ์นี้ที่ไหน คุณได้กิน ได้ช้อป ได้ชิลล์ แบบเข้าถึงภูเก็ตแท้ๆ แน่ๆ ชัวร์ๆ

“ภูเก็ตแบรนด์ เป็นตราสัญลักษณ์ รับรองสินค้าและบริการที่ผ่านการคัดสรรแล้วว่ามีมาตรฐาน ปลอดภัย ราคายุติธรรม และที่สำคัญคือนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นภูเก็ตได้อย่างชัดเจน” คุณพงษ์เทพ ทองเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ให้คำจำกัดความของภูเก็ตแบรนด์ และบอกถึงที่มาว่า “จังหวัดต้องการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นภูเก็ตเพื่อสื่อสารให้ผู้มาเยือนจังหวัดภูเก็ตได้เห็นถึงเสน่ห์ความเป็นภูเก็ต การที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวภูเก็ตอาจจะได้พบเจอสินค้าและบริการจากหลากหลายแหล่งที่มา แต่นักท่องเที่ยวอาจจะต้องการสัมผัสความเป็นภูเก็ตที่แท้จริง ซึ่งการกำหนดตราสัญลักษณ์ หรือสร้างแบรนด์ภูเก็ตให้มีความชัดเจน ก็จะเป็นการสร้างมาตรฐานสินค้าและบริการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เป็นข้อมูลให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการ โดยสินค้าและบริการที่ได้รับตราภูเก็ตแบรนด์จะต้องผ่านการคัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากผ่านการรับรองแล้ว ก็จะได้รับการโปรโมทและส่งเสริมการตลาดภายใต้ชื่อ ภูเก็ตแบรนด์”

สินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองภูเก็ตแบรนด์ แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ สปา ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร และรถบริการสาธารณะ แต่ละประเภทจะต้องผ่านหลักเกณฑ์การคัดสรรที่แตกต่างกัน เช่น สปา ก็ต้องมีมาตรฐานการบริการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ผู้ให้บริการสปาต้องมีใบอนุญาตรับรอง ร้านอาหาร ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย หรือ Clean Food Good Taste ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารและยา หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือมีกระบวนการผลิตในจังหวัดภูเก็ต ผลผลิตทางการเกษตร ต้องปลูกหรือผลิตภายในจังหวัดภูเก็ต ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต ผลผลิตต้องผ่านมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม รถบริการสาธารณะ ผู้ให้บริการต้องผ่านเกณฑ์ของกรมขนส่ง สภาพรถต้องปลอดภัย ราคายุติธรรม นอกจากเกณฑ์ที่คัดสรรด้านมาตรฐานแล้ว ยังมีเกณฑ์ที่ชี้ชัดถึงอัตลักษณ์ความเป็นภูเก็ต เช่น สินค้าและบริการนั้นต้องตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น มีแหล่งผลิตในจังหวัดภูเก็ต นำเสนอวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านสินค้าและบริการ ในอนาคตเกณฑ์การพิจารณาจะเข้มข้นขึ้น และมีแบรนด์ที่ชี้เฉพาะขึ้นไปอีก เช่น Unique Brand Premium Brand หรือ Top Brand เพื่อเพิ่มคุณภาพให้สินค้าและบริการให้มีมาตรฐานในระดับโลก

ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการสินค้าและบริการที่ได้รับตราภูเก็ตแบรนด์ประมาณ 60 ราย ประเภทสปา ได้แก่ สุโขสปา, ธารธาราสปา, เดอะวี สปา, ควอนสปา และธาราสปา ร้านอาหารนั้นมีมากมายหลายร้าน เช่น ร้านเพียงไพร, ร้านหมี่สะปำคุณยายเจียร, ร้านพิเศษ, ร้านจักจั่นซีฟู้ด, ภัตตาคารบลูเอเลเฟ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น เมธี, แคชชูวี่, ร้านคุณแม่จู้, ร้านพรทิพย์, ชัยบาติก, ซีอิ๊วจันทร์แสง, มุกภูเก็ต ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ มณีรัตน์ฟาร์มนมแพะ วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็นอินทรีย์บ้านลิพอน หัวหาร บ่อแร่ เกษตรกรในพื้นที่หลายราย รวมทั้งรถบริการสาธารณะ ก็มีผู้ให้บริการที่ได้รับตราภูเก็ตแบรนด์หลายราย โดยผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและบริการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ภูเก็ตแบรนด์ได้ที่ https://www.facebook.com/PhuketBrand/ หรือสังเกตตราสัญลักษณ์ภูเก็ตแบรนด์ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ ร้านค้า ก็จะมั่นใจได้ว่าจะได้สินค้าและบริการที่มีราคายุติธรรม มีการติดป้ายแสดงราคาชัดเจน มีมาตรฐาน ปลอดภัย และมั่นใจได้ว่าเป็นยี่ห้อภูเก็ตของแท้แน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.