Tag Archives: สงกรานต์

สงกรานต์ภูเก็ต หลากแนว เที่ยวสนุก สุขสร้างสรรค์

ใกล้เข้ามาแล้ว สงกรานต์ที่ทุกคนรอคอยกับความสนุกและความสุขช่วงปีใหม่ไทย ขันพร้อม ปืนฉีดน้ำพร้อม น้ำอบน้ำปรุงพร้อม แต่จะไปเล่นน้ำให้สนุก มีความสุขอย่างสร้างสรรค์ และที่สำคัญคือปลอดภัย ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม ในภูเก็ตมีการจัดงานสงกรานต์ที่ไหนน่าสนใจบ้าง เรารวบรวมข้อมูลมาให้ตามนี้เลย...