Tag Archives: ตามรอยพ่อ

สานต่อที่พ่อทำ น้อมนำที่พ่อสอน

หนึ่งปีแห่งความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทยผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว การสูญเสียพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งประดุจพ่อของแผ่นดิน ยังทำให้หลายๆ คนมีน้ำตาและไม่อยากยอมรับว่าเป็นความจริง แต่หากได้มองย้อนกลับไปตลอด 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชย์ เราจะเห็นว่าพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้ ทรงริเริ่มโครงการต่างๆ นับพันโครงการ ล้วนเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่พสกนิกรของพระองค์ ทรงเป็นแบบอย่างในสิ่งที่ดีหลายๆ...