Category Archives: วัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์เพอรานากันภูเก็ต-2
พิพิธภัณฑ์เพอรานากันภูเก็ต

อากาศร้อนๆแบบนี้ หลบแสงแดดไปหาความรู้แบบเพลิดเพลินจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ล่าสุด เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเพอรานากันบนเกาะภูเก็ตนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นตัวตนและเข้าใจถึงวิถีชีวิตของผู้คนบนเกาะแห่งนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น พิพิธภัณฑ์เพอรานากันภูเก็ต เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมเพอรานากันในจังหวัดภูเก็ต เรียกว่าเป็น one stop service สำหรับผู้สนใจ และหลงใหลในวัฒนธรรมเพอรานากัน ...

ไหว้พระศาลเจ้าปุดจ้อ ขอพรตรุษจีนไหว้พระศาลเจ้าปุดจ้อ ขอพรตรุษจีน-1
ไหว้พระศาลเจ้าปุดจ้อ ขอพรตรุษจีนไหว้พระศาลเจ้าปุดจ้อ ขอพรตรุษจีน

เทศกาลตรุษจีน หรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่า ประเพณีเดือนสาม เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีชาวจีน เป็นประเพณีแห่งการเฉลิมฉลองและเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งอันเป็นมงคลทั้งปวง เทศกาลตรุษจีนประกอบด้วย 3 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันจ่าย คือวันจับจ่ายซื้อหาอาหารและข้าวของต่างๆ สำหรับพิธีไหว้และมอบเป็นของขวัญให้ญาติพี่น้องวันที่สองคือวันไหว้ เป็นวันที่ญาติพี่น้องมารวมตัวพบปะกันเพื่อตั้งโต๊ะไหว้เทพเจ้า ไหว้บรรพบุรุษ รวมทั้งไหว้ดวงวิญญาณนอกบ้าน วันที่สามซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่...

1 Comment