เส้นทางท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเทียวตลาดมุสลิม

เส้นทางท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเทียวตลาดมุสลิม-1
เส้นทางท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเทียวตลาดมุสลิม

ในปัจจุบันตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ และเป็นที่จับตามองจากทั่่วโลกที่จะสร้างรายได้ตรงสู่กลุ่มตลาดการท่องเที่ยว ประชากรชาวมุสลิมทั้วหมดทั่วโลกอยู่ที่ 1.6 พันล้านคน (หรือเป็น 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดทั่วโลก) และมากกว่า 240 ล้านคนในกลุ่มประเทศ เอเซียน ถือว่าเป็นกลุ่มตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ ซึ่ง อินโดเนเซีย มาเลเซีย และ บรูไน ถือได้ว่าเป็นกลุ่มตลาดหลักของไทย ททท. ได้กำหนดให้ประเทศไทยเป็น เส้นทางท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเทียวตลาดมุสลิม และทำหนังสือแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและข้อมูลต่อนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม เช่น ร้าอาหารฮาลาล ที่ตั้งมัสยิด ที่พักที่เหมาะสมและอื่นๆ อีกมากมาย