งานสดุดีท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2566

งานสดุดีท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2566

238 ปีย้อนรำลึกถึงวีรสตรีผู้ปกป้องเมืองถลาง จากการรุกรานของพม่าในสงครามเก้าทัพ

.

ท้าวเทพกระษัตรี มีนามเดิมว่า “จัน” ส่วนท้าวศรีสุนทร มีนามเดิมว่า “มุก” ท่านทั้งสองเป็นธิดา ของจอมร้างบ้านตะเคียน (ขุนนางผู้ปกครองเมืองถลาง) และมารดาเชื้อสายเจ้าเมืองไทรบุรี

ท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทรได้นำชาวเมืองต่อสู้กับกองทัพพม่า เนื่องจากในตอนนั้นพระยาถลางถึงแก่กรรมเสียก่อนแล้ว ยังไม่ได้ตั้งเจ้าเมืองปกป้องบ้านเมือง ท่านทั้งสองจึงใช้ความอาจหาญออกศึกสู้รบกับกองทัพพม่า ให้รอดพ้นจากการถูกยึดครอง วีรกรรมครั้งนั้น ทำให้รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้คุณหญิงจันเป็นท้าวเทพกระษัตรี และคุณมุกเป็นท้าวศรีสุนทร

.

เพื่อเป็นการย้อนรำลึกถึง เชิญชวนลูกหลานย่าเที่ยวชมการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาตร์ถลาง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของภูเก็ต สอดแทรกด้วยอาหารและท้องถิ่น วันที่ 13-15 มีนาคม ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ทุ่งถลางชนะศึก (อนุสรณ์สถานเมืองถลาง) อ.ถลาง จ.ภูเก็ต