content.php

บังหนาบ จากอดีต “เด็กเกเร” สู่เจ้าของฟาร์มมุกแห่งท้องทะเลอันดามัน

บังหนาบ  จากอดีต “เด็กเกเร” สู่เจ้าของฟาร์มมุกแห่งท้องทะเลอันดามัน

อ่านเพิ่มเติม...
content.php

ไข่มุกภูเก็ต อัญมณีแห่งอันดามัน

‘ไข่มุกอันดามัน’ ที่ปรากฏในคำขวัญประจำจังหวัดภูเก็ต นอกจากจะหมายถึงความสวยงามของจังหวัดภูเก็ตที่เปรียบเสมือนสิ่งมีค่าแห่งท้องทะเลอันดามันแล้ว ยังหมายถึงความงดงามของ ‘ไข่มุก’ อัญมณีแห่งทะเลภูเก็ต ที่มีความสวยงามไม่แพ้ที่ไหน ภูเก็ตเป็นแหล่งผลิตไข่มุกน้ำเค็มที่มีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย ด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงทำให้อัญมณีเม็ดกลมแวววาวนี้กลายเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม...