content.php

โอ๊ะเอ๋วภูเก็ต ทีเด็ดดับร้อน

โอ๊ะเอ๋วภูเก็ต ทีเด็ดดับร้อน

ถ้าถามว่าของหวานดับร้อนของชาวภูเก็ตคืออะไร แน่นอนว่าแทบ 100% ต้องนึกถึง โอ๊ะเอ๋ว หรือ โอเอ๋ว น้ำแข็งไสสไตล์ภูเก็ต ทีเด็ดดับร้อนประจำทุกฤดูกาล โอ๊ะเอ๋ว มีลักษณะเป็นวุ้นไม่มีสีไม่มีรส โปะน้ำแข็งไส ราดน้ำเชื่อม เพิ่มเติมเครื่องเคียงต่างๆ แล้วแต่จะเลือกตามเมนูที่แต่ละร้านจะสร้างสรรค์มานำเสนอ รับรองว่าหวานอร่อยเย็นชื่นใจ

อ่านเพิ่มเติม...