Tag Archives: เต้าซ้อ

มีไส้ กลมๆ ขนมต่าวซ้อ

ต่าวซ้อ หรือ เต้าซ้อ อีกหนึ่งขนมพื้นเมืองภูเก็ตยอดฮิตที่หลายคนอาจจะเคยรู้จัก เคยชิม เคยหอบหิ้วไปเป็นของฝากจากภูเก็ต มีลักษณะคล้ายๆ ขนมเปี๊ยะ แต่ลูกเล็กกว่า เสน่ห์ของขนมต่าวซ้อคือเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วมีทั้งความกรุบของแป้งชั้นนอกที่ถูกอบจนร่อน แป้งชั้นในนุ่มร่วน ก่อนจะกัดโดนไส้ข้างในเพิ่มรสชาติ เคี้ยวผสมยิ่งกลมกล่อม ในภูเก็ตมีร้านขายขนมต่าวซ้อเยอะเลย หลายเจ้าเป็นร้านดั้งเดิม...