Tag Archives: ศาลเจ้า

ไหว้พระศาลเจ้าปุดจ้อ ขอพรตรุษจีนไหว้พระศาลเจ้าปุดจ้อ ขอพรตรุษจีน

เทศกาลตรุษจีน หรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่า ประเพณีเดือนสาม เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีชาวจีน เป็นประเพณีแห่งการเฉลิมฉลองและเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งอันเป็นมงคลทั้งปวง เทศกาลตรุษจีนประกอบด้วย 3 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันจ่าย คือวันจับจ่ายซื้อหาอาหารและข้าวของต่างๆ สำหรับพิธีไหว้และมอบเป็นของขวัญให้ญาติพี่น้องวันที่สองคือวันไหว้ เป็นวันที่ญาติพี่น้องมารวมตัวพบปะกันเพื่อตั้งโต๊ะไหว้เทพเจ้า ไหว้บรรพบุรุษ รวมทั้งไหว้ดวงวิญญาณนอกบ้าน วันที่สามซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่...

1 Comment