Tag Archives: ศาลหลักเมือง

“ศรัทธาสร้างคุณค่า ศาลหลักเมืองภูเก็ต”

เสาหลักเมืองของจังหวัดภูเก็ตนั้นมีทั้งหมด 4 เสา แต่ละหลักเมืองมีความเชื่อ ความศรัทธา และความเป็นมาต่างกัน นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สามารถเดินทางไปสักการะได้ตามความสะดวกของเส้นทางดังนี้...