Tag Archives: ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

มาเที่ยวงานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต มาแล้วได้อะไร

กลายเป็นเทศกาลประจำปีที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดไปซะแล้วสำหรับ “งานตรุษจีน - ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 19 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเจ้าภาพ เทศบาลนครภูเก็ต และภาคีเครือข่าย...

งานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 18

เช่นเคยเหมือนทุกปี ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เป็นเวลาของการจัดงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ที่จัดกันมาอย่างยาวนานเป็นปีที่ 18 แล้ว นับเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งของเทศบาลนครภูเก็ตที่จัดขึ้นในย่านเมืองเก่าภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต เผยแพร่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตให้คนรุ่นใหม่รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในตัวเมืองภูเก็ตอีกด้วย...