Tag Archives: พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์

พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์

อาคารสีเหลืองตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่หัวมุมถนนพังงา ที่หลายคนรู้จักดี เพราะเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งในย่านเมืองเก่าภูเก็ต และใครๆ มักจะมาแวะถ่ายรูปเก็บภาพความสวยงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ อาคารทั้งสองมีอดีตอันยาวนานก่อนที่จะมาเป็น "พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์" ในปัจจุบัน อายุของอาคารกว่าร้อยปี เต็มไปด้วยเรื่องราวที่บอกเล่าประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต ...