Tag Archives: พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต

สถานที่ที่เก็บเรื่องราวของการสื่อสารที่แสนคลาสสิคให้เราได้มาซึมซับหรือพาเด็กๆ คนรุ่นใหม่มาเรียนรู้ ในบรรยากาศของอาคารที่ทำการไปรษณีย์เก่าแก่ “พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต”   ...