Tag Archives: ประเพณีถือศีลกินผัก

พิพิธภัณฑ์จุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง

แสงจากตะเกียง 9 ดวง บนยอดเสาโกเต๊ง อันเป็นสัญลักษณ์ของประเพณีถือกินผักจังหวัดภูเก็ต กำลังจะส่องแสงสว่างอีกครั้งในอีกไม่กี่วันข้างหน้า แม้ว่าในปีนี้จะเป็นปีแห่งการระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้เราต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวหลายๆ อย่าง รวมทั้งการถือศีลกินผัก แบบ New Normal แต่แก่นแท้ของประเพณี ก็ยังเป็นสิ่งที่ชาวภูเก็ตยังต้องอนุรักษ์และร่วมกันสืบสาน...

ถือศีลกินผัก อิ่มบุญอิ่มใจ ตั้งโต๊ะไหว้ กับความหมายมงคล

9 วัน 9 คืน แห่งความศรัทธาใน "ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต" บรรยากาศทั่วเมืองภูเก็ตเต็มไปด้วยธงสีเหลืองโบกสะบัด ศาลเจ้าต่างๆ และชาวภูเก็ตต่างเตรียมการ พร้อมเริ่มพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ตามแบบอย่างที่สืบทอดกันมากว่าศตวรรษ การสืบสานประเพณีเก่าแก่โบราณที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ...

ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเ......