Tag Archives: บาบ๋า-ย่าหยา

5 ที่พักกลิ่นอายบาบ๋า-ย่าหยาภูเก็ต-1
5 ที่พักกลิ่นอายบาบ๋า-ย่าหยาภูเก็ต

ภูเก็ตไม่ได้สวยแค่ทะเล ไม่ได้เก๋แค่ออนเดอะบีช แต่ยังมีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะเป็นวัฒนธรรมผสมผสาน ที่ผ่านเบ้าหลอมของหลายเชื้อชาติ จนเคาะออกมาเป็นแม่พิมพ์เฉพาะแบบภูเก็ต ทั้งสถาปัตยกรรมเก่าแก่แบบจีนผสมยุโรป อาหารพื้นเมือง ภาษา การแต่งกาย ทุกอย่างมีที่มาและมีคุณค่าในตัวเอง ซึ่งเราอยากให้คุณได้มาซึมซับมาใช้เวลาพักผ่อนนอนนั่งในโรงแรมที่มีบรรยากาศความเป็นอยู่แบบชาวภูเก็ตที่เรียกตัวเองว่า “บาบ๋า-ย่าหยา” คือลูกผสมระหว่างชาวจีนกับชาวพื้นถิ่น เป็นกลิ่นอายภูเก็ตที่มีเสน่ห์ไม่น้อยกว่าทะเลและหาดทราย...