Tag Archives: ตลาด

เหวนหลาดใหญ่ ภูเก็ต ประเทศไทย

เมื่อพูดถึงการท่องเเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆนั้น ก็คงหนีไม่พ้นกิจกรรมการไปตลาดท้องถิ่น ซึ่งเราสามารถที่จะเห็นวัฒนธรรมต่างๆของท้องถื่นนั้นๆ ว่ามีการเป็นอยู่อย่างไร อาหารการกินเป็นอย่างไร จนอาจจะรวมไปถึงงานฝีมือต่างๆที่คนในท้องถิ่นสรรสร้างขึ้นมา วันนี้เลยขอมาแนะนำตลาดแห่งหนึ่งของ จ.ภูเก็ต ที่มีชื่อว่า "หลาดใหญ่" ที่ตั้งอยู่บน ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต...