Phuket Trickeye Museum (พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ)

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ที่รวบรวมเอาภาพวาด 3มิติ มาไว้มากมาย สามารถให้ทุกท่านได้สัมผัสกับภาพจิตรกรรมเสมือนจริง สร้างสรรค์ภาพโดยจิตรกรชาวเกาหลี ใช้ระยะเวลาในการวาดร่วม 3 เดือน เพื่อร่วมกันเนรมิตพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้เป็นจิตรกรรมบนฝาผนังเสมือนจริง ที่ต้องใช้เทคนิคการวาดภาพให้สามารถลวงตาผู้ชมได้ ทำให้ผู้ชมสัมผัสและมีส่วนร่วมกับผลงานศิลปะได้อย่างใกล้ชิด ให้ความรู้สึกเสมือนจริง ประหนึ่งว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาพจิตรกรรม