content-post.php

Phuket Trickeye Museum (พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ)

Posted on

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ที่รวบรวมเอาภาพวาด 3มิติ มาไว้มากมาย สามารถให้ทุกท่านได้สัมผัสกับภาพจิตรกรรมเสมือนจริง สร้างสรรค์ภาพโดยจิตรกรชาวเกาหลี ใช้ระยะเวลาในการวาดร่วม 3 เดือน เพื่อร่วมกันเนรมิตพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้เป็นจิตรกรรมบนฝาผนังเสมือนจริง ที่ต้องใช้เทคนิคการวาดภาพให้สามารถลวงตาผู้ชมได้ ทำให้ผู้ชมสัมผัสและมีส่วนร่วมกับผลงานศิลปะได้อย่างใกล้ชิด ให้ความรู้สึกเสมือนจริง ประหนึ่งว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาพจิตรกรรม

  • PHUKET TRICKEYE MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ)

  • ส่วนลดพิเศษ 20%
  • 01/06/2017 - 30/09/2017
  • 130/1 ตลาดใหญ่ เมือง ภูเก็ต
  • 076-212806
  • phukettrickeyemuseum@gmail.com
  • www.phukettrickeyemuseum.com
  • Phukettrickeyemuseum