รอบเกาะภูเก็ต

ภูเก็ตคาเคา รสชาติหวานปนขมแห่งสายพันธุ์ภูเก็ต

หากเอ่ยถึงคำว่า คาเคา หลายๆ คน......

Phuket Wellness Destination – Chivitr Wellness Retreat

การผสมผสานและปรับสมดุล มีการใช้ภูมิปัญญา และวิถีการกลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อบำบัดดูแลทั้งกายและใจ ...

Phuket Wellness Destination – Atmanjai

การผสมผสานและปรับสมดุล มีการใช้ภูมิปัญญา และวิถีการกลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อบำบัดดูแลทั้งกายและใจ...

Phuket Wellness Destination – Thanyapura Lifestyle Clinic

การดูแลสุขภาพในยุคสมัยใหม่นั้น มุ่งเน้นการผสมผสานและปรับสมดุล มีการใช้ภูมิปัญญา และวิถีการกลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อบำบัดดูแลทั้งกายและใจ...

Phuket Wellness Destination – Amatara Welleisure Resort

การใช้ภูมิปัญญา และวิถีการกลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อบำบัดดูแลทั้งกายและใจ พาตัวเองมาพักกายและสำรวจใจ ได้ใช้เวลาปรนนิบัติตัวเอง ปรับสมดุลชีวิตใหม่...

Phuket Wellness Destination – Laguna Wellness by BDMS Phuket

การดูแลสุขภาพในยุคสมัยใหม่นั้น มุ่งเน้นการผสมผสานและปรับสมดุล มีการใช้ภูมิปัญญา และวิถีการกลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อบำบัดดูแลทั้งกายและใจ...

โอบรับความยั่งยืน : ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภูเก็ต

ภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มต้นจุดประกาย สร้างความตระหนัก และลงมือทำ มุ่งหวังจะปลุกให้เราทุกคนตื่นรู้ และหันมาใส่ใจกับการรักษาโลกของเราให้น่าอยู่ไปนานๆ โดยเฉพาะภูเก็ตที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยว...