Author Archives: Admin

ภูเก็ตรวมใจ สู้ภัยโควิด-19

ทันทีที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว รวมทั้งประกาศจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผ่านทางสื่อต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ได้มีการประสานงานไปยังโรงแรมในพื้นที่เพื่อขอทราบจำนวนนักท่องเที่ยวรวมทั้งสัญชาติ ประสานแจ้งให้โรงแรมแจ้งนักท่องเที่ยวเพื่อตรวจสอบเที่ยวบินในการเดินทางกลับ โดยเผยแพร่ข้อมูลสถานทูตเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ติดต่อประสานงานในการเดินทางกลับประเทศ ตามมาตรการของทางจังหวัด...