โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต

ตั้งอยู่ ถนนมนตรี กลางใจเมือง สะดวกในการเดินช๊อปปิ้ง
อยู่ใกล้ กับเมืองเก่า สามารถเดินได้ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
สะดวกสบายในการเดินทาง อยู่ใกล้กับท่าเรือ ใช้เวลา 20 นาที
จากโรงแรมไปท่าเรือ ในการไปเที่ยวเกาะต่างๆ