content-post.php

บริษัท นิกรมารีน จำกัด

Posted on

เที่ยวภูเก็ต เกาะเฮ เกาะรายา บริการด้วยใจไปกับเรา Nikorn Marine

  • บริษัท นิกรมารีน จำกัด

  • 1.โปรแกรมเที่ยวเกาะราชา ราคา ผู้ใหญ่ สำหรับคนไทย ท่านละ 900 บาท เด็ก สำหรับคนไทย ท่านละ 700 บาท *ราคานี้ไม่รวม vat 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้เบิกจ่ายใบเสร็จถูกต้อง ไม่ต้อชำระค่าภาษี 7 %) ค่าบริการรวม 1.รถรับส่งจากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน) นอกเหนือจากนี้คิดเพิ่มท่านละ 200 บาท 2.อาหารกลางวัน 3. อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkeling หน้ากาก ท่อหายใจ 4. ผลไม้ เครื่องดื่ม 5. มัคคุเทศก์นำเที่ยว 6. เสื้อชูชีพ 7. ประกันภัยอุบัติเหตุ
  • 01/03/2017 - 30/09/2017
  • 2.โปรแกรมเที่ยวเกาะราชา + เกาะเฮ วันเดียวเที่ยว 2 เกาะสุดคุ้ม ราคา ผู้ใหญ่ สำหรับคนไทย ท่านละ 900 บาท เด็ก สำหรับคนไทย ท่านละ 700 บาท *ราคานี้ไม่รวม vat 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้เบิกจ่ายใบเสร็จถูกต้อง ไม่ต้อชำระค่าภาษี 7 %) ค่าบริการรวม 1.รถรับส่งจากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน) นอกเหนือจากนี้คิดเพิ่มท่านละ 200 บาท 2.อาหารกลางวัน 3. อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkeling หน้ากาก ท่อหายใจ 4. ผลไม้ เครื่องดื่ม 5. มัคคุเทศก์นำเที่ยว 6. เสื้อชูชีพ 7. ประกันภัยอุบัติเหตุ
  • 01/03/2017 - 30/09/2017
  • 71/23 ราไวย์ เมือง ภูเก็ต
  • 076-383951, 076-384211
  • nikornmarine.salethai@gmail.com
  • www.nikornmarinetours.com
  • Nikorn Marine Tour