คุณแม่จู้

ตำนานแห่งความอร่อยคู่เมืองภูเก็ต-1

“สุดยอดของฝากจากภูเก็ต” ที่มีทั้งของที่ระลึก หัตถกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียง จนเป็นสัญลักษณ์ของชาวใต้ โดยเฉพาะชาวจังหวัดภูเก็ต ร้านคุณแม่จู้ภูเก็ต สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมายาวนาน กว่า 70 ปี จากผลิตภัณฑ์แกงไตปลา และน้ำพริกกุ้งเสียบ กับร้านเล็กๆ ของผู้หญิงชาวบ้านสะปำที่ชื่อ คุณแม่หงวดจู้ สันติกุล จนถึงปัจจุบัน ได้มีการคิดค้นพัฒนาอาหารพื้นเมือง ที่มากด้วยคุณค่าทางโภชนาการอย่างหลากหลาย อาทิ น้ำพริกสูตรคุณแม่จู้ภูเก็ต กว่า 50 ชนิด ขนมเต้าส้อกว่า 10 รสชาติ บนพื้นที่ขนาด 300 ตร.ม.

วันที่ 30 มีนาคม 2545 ร้านคุณแม่จู้ภูเก็ต ได้เปิดตัวตอบรับกับความก้าวหน้า และพัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้ง เมื่อกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม แต่งตั้งร้านคุณแม่จู้ภูเก็ต เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาไทย เจ้าแรกของภาคใต้และคุณแม่จู้มาตรฐาน GMP, ฮาลาล มผช. และรับรองคุณภาพ ISO 9001 เชลล์ชวนชิม ปัจจุบันผ่านการคัดสรรสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย สินค้าแปรรูปอาหาร หัตถกรรม เครื่องสำอางสมุนไพรไทย และสินค้าหลากหลาย ที่พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยว จากทุกมุมโลก นับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ร้านคุณแม่จู้ภูเก็ตยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการนำเสนอสินค้าภูมิปัญญาไทย ให้ก้าวไกลไปสู่ตลาดโลก อีกด้วย