ใบตอบรับ ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายนักท่องเที่ยวไทยสู่ภูเก็ต ปี 2560

1.สถานประกอบการ
2. ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว (ร่วมได้มากกว่า 1 แคมเปญ)
ระยะเวลา (สามารถทำกิจกรรมส่งเสริมการขายได้มากกว่า 1 ครั้ง
ชื่อกิจกรรมส่งเสริมการขาย รายการนำเที่ยว ข้อเสนอพิเศษ (กรุณาแนบรายละเอียด)
แนบไฟล์ภาพ
ชื่อกิจกรรมส่งเสริมการขาย รายการนำเที่ยว ข้อเสนอพิเศษ (กรุณาแนบรายละเอียด)
แนบไฟล์ภาพ
ชื่อกิจกรรมส่งเสริมการขาย รายการนำเที่ยว ข้อเสนอพิเศษ (กรุณาแนบรายละเอียด)
แนบไฟล์ภาพ
ชื่อกิจกรรมส่งเสริมการขาย รายการนำเที่ยว ข้อเสนอพิเศษ (กรุณาแนบรายละเอียด)
แนบไฟล์ภาพ
ชื่อกิจกรรมส่งเสริมการขาย รายการนำเที่ยว ข้อเสนอพิเศษ (กรุณาแนบรายละเอียด)
แนบไฟล์ภาพ
3. รายละเอียดหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ กับนักท่องเที่ยวทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
เลขที่ใบอนุญาติประกอบการ (บริษัทนำเที่ยว/ โรงแรม/ อื่นๆ)
แนบไฟล์ภาพ
4. ผู้ประสานงานเฉพาะการให้ข้อมูลและติดต่อ กับ ททท.สำนักงานภูเก็ต